Witamy i zapraszamy do korzystania z serwisupowiat

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Biłgorajskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Biłgorajskiego.Zawarte w Geoportalu Powiatu Biłgorajskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.Starosta Biłgorajski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.
geostart
 
 

Informujemy, że na stronie geoportal2 (https://www.geoportal2.pl/pl/instrukcje) są poradniki wideo dotyczące obsługi >> Zobacz <<

Udostępnianie materiałów zasobu (mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza, wyrys i wypis oraz inne materiały, dostęp po zalogowaniu, do pełnej autoryzacji konta wymagany jest profil na Epuap). Więcej informacji (tu). Instrukcja (tu).

Zgłaszanie i przeglądanie prac geodezyjnych dla wykonawców robót geodezyjnych połączony bezpośrednio z programem do prowadzenia bazy PODGIK. Przy niektórych rodzajach prac geodezyjnych można w większości wyeliminować wizyty w Urzędzie.

Zapytania komornicze. Wzór umowy dla komorników i przydatne informacje wstępne są dostępne w zakładce do pobrania.


Dane RCiWN dla rzeczoznawców. Wzór umowy w zakładce do pobrania (nowość)


Ważne informacje: