Witamy i zapraszamy do korzystania z serwisupowiat

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Biłgorajskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Biłgorajskiego.Zawarte w Geoportalu Powiatu Biłgorajskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.Starosta Biłgorajski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

adres usługi: https://bilgorajski.geoportal2.pl/

Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD (mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza, wyrys i wypis, wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz inne materiały, dostęp po zalogowaniu, do pełnej autoryzacji konta wymagany jest profil na Epuap). Więcej informacji (tu). Instrukcja (tu).

Informujemy, że na stronie geoportal2 (https://www.geoportal2.pl/pl/instrukcje) są poradniki wideo dotyczące obsługi >> Zobacz <<


Ważne informacje: