zudrozszerzenieTutaj zamówisz mapę ewidencyjną, mapę zasadniczą, wyrys i wypis oraz inne materiały zasobu bez wychodzenia z domu!

Na portalu można złożyć także wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Zamówione materiały dostarczymy elektronicznie lub przy pomocy poczty tradycyjnej.

 

 

 

Dołożono nową usługę WMS - Koronawirus (usługa o zasięgiu krajowym - należy zmienić skalę) - więcej na stronie GUGiK -->> http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/26.08.2020-w-geoportalu-sprawdzisz-powiaty-objete-restrykcjami-epidemiologicznymi

WFS jest usługą umożliwiającą pobieranie danych. Wykorzystanie usługi polega na jej wywołaniu z listą parametrów.
Usługa WFS obsługuje zapytania o metadane (GetCapabilities) oraz o dane (GetFeature). W chwili obecnej zwracane są informacje o działkach w zakresie wymaganym ustawą Prawo Geodezyjne.
Aby pobrać metadane należy wykonać następujące zapytanie:
Pobieranie danych (GetFeature) może dotyczyć całego obszaru lub wybranego fragmentu opisanego w parametrze BBOX. Dane są zwracane w formacie GML - nie jest to jednak GML zgodny ze schematem EGiB. Plik ten zawiera wyłącznie działki i ich identyfikatory. Brak w nim np. punktów granicznych. Używając darmowych narzędzi np. QGIS można podłączyć usługę bezpośrednio do tego programu, pobrać dane i je skonwertować np. do ShapeFile.
Geoportal używa usługi WFS w wersji 2.0.0.
Zapytania przyjmowane są w metodzie GET w formacie KVP. Dane działkowe mają oznaczenie TYPENAMES=ewns:dzialki. Usługa standardowo zwraca dane w układzie współrzędnych stosowanym na geoportalu (zwykle jest to układ 2000). Istnieje możliwość pobrania danych w układzie 1992 (EPSG:2180) i WGS84 (EPSG:4326)
Zmiana układu dokonuje się poprzez dodanie do zapytania odpowiednio &SRSNAME=EPSG:2180 lub &SRSNAME=EPSG:4326
Dokumentacja usługi WFS jest dostępna na stronie OGC (proszę pobrać wersję 2.0):
https://www.ogc.org/standards/wfs
Opis usługi na stronie https://geobid.pl/aktualnosci/geoportal-odczyt-danych-udostepnianych-poprzez-wfs-wrzesien-2020
 
geoportal<< -- Tutaj zamówisz mapę ewidencyjną, mapę zasadniczą, wyrys i wypis oraz inne materiały zasobu bez wychodzenia z domu! Zamówione materiały dostarczymy elektronicznie lub przy pomocy poczty tradycyjnej.
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju uruchomiło kolejną funkcjonalność geoportalu powiatowego (http://bilgorajski.geoportal2.pl/)w ramach projektu e-geodezja - cyforwy zasób województwa lubelskiego (więcej o projekcie).
Założenie konta jest bezpłatne. W przypadku zamawiania wypisu i wyrysu wymagana jest pełna autoryzacja poprzez ePuap (Użytkownik musi posiadać konto). System zawiera komunikator.

Zachęcamy do korzystania.