mapa zasięgu
W związku z przeprowadzoną przez Starostę Biłgorajskiego modernizacją szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie jednostki ewidencyjnej Biłgoraj oraz części jednostki Księżpol - informujemy, iż w związku z aktualizacją bazy danych BDSOG mogą wystąpić chwilowe przerwy w publikowaniu tych danych oraz nieprawidłowości związane z dublowaniem się punktów (do czasu pełnego zaktualizowania danych).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa.

Dane dotyczące modernizowanej osnowy: Obiekt zlokalizowany jest na 19 arkuszach mapy topograficznej, w skali 1:10 000

Arkusz
mapy
 
Punkty
Osnowa
podstawowa
bazowa
– stan dobry
Punkty
adaptowane
Osnowa
szczegółowa
Dawna II klasa
– stan dobry
 
Punkty
adaptowane
Osnowa
szczegółowa
– stan dobry
 
 
Punkty
nowe
Osnowa
szczegółowa
Punkty
uszkodzone
Punkty
ekscentryczne
Osnowa
szczegółowa
Razem
punkty
Wymiana
słupa
Prostowanie
słupa
Odnowienie
centra
8.134.08
-
-
2
15
-
-
-
-
17
8.134.09
1
5
22
42
-
2
3
1
76
8.134.10
-
1
5
7
1
-
-
-
14
8.134.11
1
-
-
-
-
-
-
-
1
8.135.08
-
1
3
46
-
-
-
-
50
8.135.09
-
4
16
37
2
1
1
-
61
8.135.10
-
-
-
12
-
-
-
-
12
8.136.07
-
-
-
1
1
-
-
-
2
8.136.08
-
-
3
12
-
-
1
-
16
8.136.09
2
4
4
21
1
-
-
-
32
8.136.10
-
-
5
11
-
-
-
-
16
8.137.08
-
-
4
13
-
-
-
-
17
8.137.09
-
1
-
5
-
-
-
-
6
8.137.10
1
-
7
8
-
-
-
-
16
8.138.09
-
-
1
5
-
-
-
-
6
8.133.09
-
-
1
-
-
-
-
-
1
8.136.11
-
-
8
9
1
-
-
-
18
8.137.11
-
-
3
-
-
-
-
-
12
8.138.10
-
-
-
3
-
-
-
-
3
SUMA
5
16
84
256
6
3
2
1
376
 
Dane dotyczące punktów BDSOG są możliwe do pobrania ze strony:
Udostępnianie materiałow zasobu rozszerzone o ZUD

Tutaj zamówisz mapę ewidencyjną, mapę zasadniczą, wyrys i wypis oraz inne materiały zasobu bez wychodzenia z domu!

Na portalu można złożyć także wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Zamówione materiały dostarczymy elektronicznie lub przy pomocy poczty tradycyjnej.

Dołożono nową usługę WMS - Koronawirus (usługa o zasięgiu krajowym - należy zmienić skalę) - więcej na stronie GUGiK -->> http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/26.08.2020-w-geoportalu-sprawdzisz-powiaty-objete-restrykcjami-epidemiologicznymi

WFS jest usługą umożliwiającą pobieranie danych. Wykorzystanie usługi polega na jej wywołaniu z listą parametrów.
Usługa WFS obsługuje zapytania o metadane (GetCapabilities) oraz o dane (GetFeature). W chwili obecnej zwracane są informacje o działkach w zakresie wymaganym ustawą Prawo Geodezyjne.
Aby pobrać metadane należy wykonać następujące zapytanie:
Pobieranie danych (GetFeature) może dotyczyć całego obszaru lub wybranego fragmentu opisanego w parametrze BBOX. Dane są zwracane w formacie GML - nie jest to jednak GML zgodny ze schematem EGiB. Plik ten zawiera wyłącznie działki i ich identyfikatory. Brak w nim np. punktów granicznych. Używając darmowych narzędzi np. QGIS można podłączyć usługę bezpośrednio do tego programu, pobrać dane i je skonwertować np. do ShapeFile.
Geoportal używa usługi WFS w wersji 2.0.0.
Zapytania przyjmowane są w metodzie GET w formacie KVP. Dane działkowe mają oznaczenie TYPENAMES=ewns:dzialki. Usługa standardowo zwraca dane w układzie współrzędnych stosowanym na geoportalu (zwykle jest to układ 2000). Istnieje możliwość pobrania danych w układzie 1992 (EPSG:2180) i WGS84 (EPSG:4326)
Zmiana układu dokonuje się poprzez dodanie do zapytania odpowiednio &SRSNAME=EPSG:2180 lub &SRSNAME=EPSG:4326
Dokumentacja usługi WFS jest dostępna na stronie OGC (proszę pobrać wersję 2.0):
https://www.ogc.org/standards/wfs
Opis usługi na stronie https://geobid.pl/aktualnosci/geoportal-odczyt-danych-udostepnianych-poprzez-wfs-wrzesien-2020
 
<< -- Tutaj zamówisz mapę ewidencyjną, mapę zasadniczą, wyrys i wypis oraz inne materiały zasobu bez wychodzenia z domu! Zamówione materiały dostarczymy elektronicznie lub przy pomocy poczty tradycyjnej.
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju uruchomiło kolejną funkcjonalność geoportalu powiatowego (http://bilgorajski.geoportal2.pl/)w ramach projektu e-geodezja - cyforwy zasób województwa lubelskiego (więcej o projekcie).
Założenie konta jest bezpłatne. W przypadku zamawiania wypisu i wyrysu wymagana jest pełna autoryzacja poprzez ePuap (Użytkownik musi posiadać konto). System zawiera komunikator.

Zachęcamy do korzystania.