Dołożono nową usługę WMS - Koronawirus (usługa o zasięgiu krajowym - należy zmienić skalę) - więcej na stronie GUGiK -->> http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/26.08.2020-w-geoportalu-sprawdzisz-powiaty-objete-restrykcjami-epidemiologicznymi