jednostka ewidencyjna

(nazwa, numer)

Mapa numeryczna

Działki wektor

 sieci 

 budynki,lokale 

 ZSIN   MPZP 
Aleksandrów 060202_2
Tak pełne pokrycie
tak
tak
   
Biłgoraj miasto 060201_1
Tak pełne pokrycie
- w wyszukiwaniu działek trzeba podawać numer arkusza
tak
tak
   
Biłgoraj 060203_2
tak
+ centroidy do wyszukiwania
+ rastry działek uzupełniające
+ rastry sytuacyjno - wysokościowe
analogowa mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 oraz 1:1000 zastąpiona mapą hybrydową
 
 
   
Biszcza 060204_2
Tak pełne pokrycie
tak
tak
   
Frampol miasto 060205_4
Tak pełne pokrycie
tak
tak
   
Frampol 060205_5
Tak pełne pokrycie
tak
tak
   
Goraj 060206_2
tak
+ centroidy do wyszukiwania
+ rastry działek uzupełniające
+ rastry sytuacyjno - wysokościowe
analogowa mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 oraz 1:1000 zastąpiona mapą hybrydową
tak
 
   
Józefów miasto 060207_4
Tak pełne pokrycie
tak
tak
   
Józefów 060207_5
Tak pełne pokrycie (zintegrowana)
 tak
tak
   
Księżpol 060208_2
Tak pełne pokrycie
tak
tak
   
Łukowa 060209_2
Tak pełne pokrycie
tak
tak
   
Obsza 060210_2
Tak pełne pokrycie (zintegrowana)
tak
tak
   
Potok Górny 060211_2
Tak pełne pokrycie (zintegrowana)
tak
tak
   
Tarnogród miasto 060212_4
Tak pełne pokrycie
tak
tak
  tak
Tarnogród 060212_5
Tak pełne pokrycie
tak
tak
  tak
Tereszpol 060213_2
Tak pełne pokrycie
tak
tak
   
Turobin 060214_2
tak
+ centroidy do wyszukiwania
+ rastry działek uzupełniające
+ rastry sytuacyjno - wysokościowe
analogowa mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 oraz 1:1000 zastąpiona mapą hybrydową
tak